DASK

DASK (Doğal Afet Sigortası) Türkiye’de konut sahiplerinin zorunlu olarak yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta türüdür. DASK, doğal afetler nedeniyle konutların hasar görmesi durumunda, hasarın karşılanmasını sağlar. DASK, deprem, tsunami, toprak kayması, yangın, infilak, fırtına, su baskını ve sel gibi doğal afetlerin neden olduğu hasarları kapsar. DASK, yalnızca bireysel konut sahipleri tarafından yaptırılabilir ve ticari amaçlı binalar veya yapılar için kullanılamaz. DASK poliçesi, konutun değerine ve bulunduğu bölgenin deprem riskine göre belirlenen primlerle satılır. Sigorta poliçesi, sigortalının adına düzenlenir ve poliçe süresi genellikle 1 yıldır. Hasar durumunda, sigortalı hasarın boyutunu tespit etmek için bir uzmanın denetimine tabi tutulur. Sigorta şirketi, hasarın boyutuna bağlı olarak tamir masraflarını veya konutun yeniden inşasını karşılar. DASK, Türkiye’de yaşayan herkesin doğal afetler nedeniyle oluşabilecek hasarlara karşı kendisini koruması için önemli bir sigorta türüdür.