Kaza Tespit Tutanağı

Kaza tespit tutanağı, bir trafik kazasının meydana geldiği durumlarda, kazaya karışan araçların sürücüleri tarafından doldurulan ve kazanın ayrıntılarını içeren resmi bir belgedir. Kaza tespit tutanağı, kazaya karışan sürücülerin birbirlerine karşı yasal olarak sorumlu oldukları hasarları ve masrafları belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Kaza tespit tutanağı, kazaya karışan tüm araçlar için ayrı ayrı doldurulur. Tutanakta aşağıdaki bilgiler yer alır:

1.Kazanın meydana geldiği tarih ve saat
2.Kazanın meydana geldiği yer
3.Kazaya karışan araçların marka, model ve plaka numaraları
4.Sürücülerin adı, adresi, telefon numarası, ehliyet numarası ve sigorta bilgileri
5.Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılar
6.Kazanın neden olduğu hasarın türü ve büyüklüğü
7.Görgü tanıklarının adı, adresi ve telefon numaraları (varsa)
8.Polis veya jandarma varsa, ilgili birimlerin adı, görev yeri, personel numarası ve rapor numarası
9.Sürücülerin kazaya ilişkin beyanları ve imzaları

Kaza tespit tutanağı, kazaya karışan taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığı durumlarda, tarafların haklarını savunmak ve hasarları belirlemek için kullanılır. Tutanak, aynı zamanda polis veya jandarma tarafından hazırlanan trafik kazası raporu ile birlikte, sigorta şirketleri tarafından hasar değerlendirmesi yapılması ve tazminat tutarının belirlenmesi için kullanılır.