Sağlık Sigortası

Sağlık sigortası, poliçe sahibine belirli bir prim karşılığında sağlık hizmetleri ile ilgili masraflarının bir kısmını veya tamamını karşılayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, hastalık, kaza veya diğer sağlık sorunları nedeniyle meydana gelen tıbbi masrafları karşılayarak, kişinin maddi açıdan zor duruma düşmesini önler. Sağlık sigortası, poliçe sahibine önceden belirlenen sağlık hizmetleri kapsamında hizmet sunan sağlık kurumlarına ücretsiz olarak veya belirli bir katkı payı ile erişim sağlar. Bu hizmetler arasında doktor muayenesi, ilaç masrafları, hastane yatışları, ameliyatlar, laboratuvar testleri ve diğer tıbbi hizmetler yer alır. Sağlık sigortası, poliçe sahibinin sağlık hizmetleri alırken karşılaşabileceği yüksek maliyetli faturaları azaltarak, onların maddi açıdan daha güvende hissetmelerini sağlar. Bu sigorta, ayrıca kişinin acil bir durumda hızlı bir şekilde sağlık hizmetlerine erişimini sağlar. Sağlık sigortası poliçeleri, farklı kapsam ve prim seçenekleri ile sunulabilir. Poliçelerin kapsamı ve primi, sigorta şirketinin sunduğu seçeneklere, poliçe sahibinin sağlık durumuna ve yaşına, ayrıca poliçenin yürürlükte olduğu bölgenin sağlık hizmetleri maliyetlerine göre değişebilir.