Hayat sigortaları genel olarak ikiye ayrılır. Tam Koruma Hayat Sigortası: Poliçe özelliklerine bağlı olarak, riskin gerçekleşmesi durumunda geride kalanlara veya size maddi güvence sağlayan sigorta çeşididir. Tam Koruma ürünlerinde teminat tutarları daha yüksektir. Birikimli Hayat Sigortası: Birikim yapmanızı ve kendinizin ya da sevdiklerinizin finansal geleceklerini planlamanızı sağlar. Ayrıca tam koruma amaçlı hayat sigortası gibi olası risklerin finansal etkilerini minimize eder. Birikimli hayat sigortası ürünlerinde ise teminat tutarları nispeten daha düşüktür. Birikim yaptırır.

Hayat sigortaları, ürün özelliklerine göre öncelikle ana teminat olan vefat teminatını içermektedir. Vefat teminatıyla birlikte aşağıdaki ek teminatları içerebilir:
Kaza Sonucu Vefat Teminatı
Hastalık veya Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı
●Kaza Sonucu Tedavi
●Masrafları Teminatı
●Toplu Taşıtta Kaza Sonucu
●Vefat Teminatı
●Kritik Hastalıklar Teminatı

Viennalife hayat sigortası ürünlerinde ana vefat teminatı ve ek teminatlar dışında aşağıdaki teminatlar yer almaktadır.
● Süre Sonu Hayatta Kalma Teminatı
● Süre Sonu Birikim Teminatı
● Kar Paylı Birikim Getiri Garantisi Teminatı

Birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediginizprimlerin %50’sini; ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, issizlik,analık, doğum ve eğitim gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödediğiniz primlerin tamamını vergi indiriminde kullanabilirsiniz.

Poliçe sahibi, hayat sigortası poliçesinin özel şartlarında belirtildiği kapsamda, başlangıç tarihi üzerinden en az bir yıl geçmiş ve en az bir yıllık prim ödemesi yapılmış ise poliçe birikimlerinden borç alabilir. Bu işleme İkraz denir. Borç geri ödenmek zorunda değildir. Buna karşın, borcunu geri ödemek isteyen hak sahipleri için borç geri ödeme koşulları poliçe özel şartlarında belirlenmiştir. Bazı hayat sigortası poliçeleri bu kapsamın dışında kalır.

Hayat sigortası poliçesinin prim ödemelerine ara verilemez. Prim ödemeleri durdurulup “Tenzil” statüsüne geçen bir poliçe iptal olması ile sonuçlanan bir sürece girmiş olabilir. Buna karşın, bazı hayat sigortası poliçelerine, poliçe özel şartlarında belirtildiği kapsamda Ara Verme hakkı tanınmıştır.

Hayır. Her ürün kendine ait bir para cinsi ile ilerler. ABD Doları olarak başlayan bir poliçe, Euro / TL’ye çevrilemez..