Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası, bir kişinin temel sağlık sigortası planının öngördüğü masrafların tamamını veya bir kısmını karşılayan bir sigorta türüdür. Temel sağlık sigortası poliçeleri, bir kişinin tıbbi tedavisi sırasında karşılaşabileceği masrafların bir kısmını veya tamamını karşılayabilir, ancak bazı masrafları örtmez. Tamamlayıcı sağlık sigortası, temel sağlık sigortası poliçesinde yer almayan masrafları karşılar ve kişinin maddi açıdan daha güvende hissetmesini sağlar. Tamamlayıcı sağlık sigortası, genellikle özel sağlık sigortası şirketleri tarafından sunulur ve farklı planlar ve prim seçenekleri ile sunulabilir. Poliçelerin kapsamı ve primi, sigorta şirketinin sunduğu seçeneklere, poliçe sahibinin sağlık durumuna ve yaşına, ayrıca poliçenin yürürlükte olduğu bölgenin sağlık hizmetleri maliyetlerine göre değişebilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçeleri, birçok farklı masrafı kapsayabilir, örneğin, kişisel tedavi, alternatif tıp, diş hekimliği, gözlük, kontakt lensler ve acil nakliye masrafları gibi. Bazı tamamlayıcı sağlık sigortası planları, temel sağlık sigortası poliçelerinde yer almayan kronik rahatsızlıklar ve özel durumlar için ek kapsam da sağlayabilir.