İnşaat Tüm Riskler Sigortası (ALL RİSK)

İnşaat Tüm Riskler Sigortası (ITRS), inşaat sürecinde meydana gelebilecek her türlü kaybı ve hasarı kapsayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, inşaat projelerinde kullanılan ekipman, malzeme ve yapıların hasar görmesi, çalınması, kaybolması, doğal afetler veya iş kazaları nedeniyle meydana gelen kayıpların karşılanması için tasarlanmıştır. ITRS, inşaat projesi süresince tüm riskleri kapsar ve birçok farklı riski içerir. Bu riskler arasında, iş kazaları, yangın, hırsızlık, fırtına, sel, deprem, yıkım, kaza gibi birçok farklı risk yer alabilir. ITRS poliçesi, inşaatın başlangıcından bitişine kadar geçerlidir ve proje boyunca sigortalının ödediği prim, projenin değerine, risklere ve inşaatın büyüklüğüne göre belirlenir. Sigorta şirketi, inşaat süresince oluşabilecek her türlü kayıp veya hasarı karşılar ve poliçede belirtilen limit dahilinde tazminat öder. ITRS, inşaat projelerinde yaşanabilecek kayıpları karşılamak için önemli bir sigorta türüdür. Bu sigorta, inşaat projelerinde meydana gelen beklenmedik kayıpların sigortalı tarafından telafi edilmesine gerek kalmadan karşılanmasını sağlar ve projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olur.